Somaliland: Ministry of Transport issues New Drivers Licence Directives

Hargeisa – The Somaliland Ministry of Transport and Roads Development has said that it has revoked with immediate effect the 2013 driver’s license expired and will not allow drivers to operate their vehicles with an expired document.

In a press statement released by the ministry of transport stated as follows;

Monday, March 30, 2020

Ministry of Transport and Road Development Established under the ministerial and Public Enterprise Regulation Act  (Article L / r: 01/2018)Section 25, which relates  to Transportation (Land) as defined in the Transportation Regulation Act L / r. 56/2013 and the section relating to off-street routes, as provided in Article 4 (3) to the new Ministry of Transport and Highway Development.

Refer to the Road Traffic Act (L / r 56/2013) Article 57 which states that no person may drive without a driver’s license document, and Article 63 of the Renewal of a Driving License shall be valid for a period of five (5) years, from the date of issue. During this period, the previous issuing office will be renewed; and Article 58 and after undergoing a through Physical and Mental Requirements for the Acceptance of a National License.

Accordingly, the Ministry of Transport and Highway Development in accordance with the duties and responsibilities set out in this Act will update and modernize with hidden features and data in accordance with Article 62 of the Code of Regulation L / r 56/2013,

We are, therefore, informing all drivers of passenger and cargo transport, that the Preliminary Transportation License has been revoked in 2013, and that you are required to abide by the laws and laws of the country adopted by the Parliament of Somaliland,

Ms. Ayaan Abdul-aziz Mohamed

Director of the Department of Licenses, Documents and Transportation.

Wasaaradda Gaadiidka Oo Soo Saartay Amaro Cusub 

Hargaysa (W.Gaadiidka) Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa sheegtay in wakhtigiisi dhacay Liisankii Wadida Gaadhi ee la bixiyey sanadkii 2013 oo aanay ogolaandoonin in wadayaashu ku safaraan ruqsadaasi wakhhtigeedu dhacay, warsaxaafadeed arimahaasi ku saabsan oo ka soo baxay Wasaaradda ayaa waxa uu u dhignaa sidan:-

UJ: CUSBOONAYSIINTA LIISAMADDA GAADIIDKA

Monday, March 30, 2020

Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo lagu aasaasay Xeernidaamiyaha Dhismaha Wasaaradaha iyo Hayaddaha Dawladda (Xeer L/r : 01/2018)  Qodobka 25aad oo tilmaamaya in xilkii iyo waajibaadka Wasaaradda Gaadiidka Horumarinta Jidadka, iyo Qodobka 5aad tilmaamayaa in Wasaaraddii hore ee Hawlaha Guud, Gaadiidka iyo Guriyaynta, qaybtii la xidhiidhay Gaadiidka (Dhulka) ee ku qeexan Xeerka Wadda-marista Gadiidka Xeer L/r. 56/2013 iyo qaybtii la xidhiidhay waddooyinka ka baxsan magaalooyinka, sida ku qeexan qodobka 4 (3) lagu wareejiyay Wasaaradda cusub ee Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka.

Tixraac xeerka Wadamarista Gaadiidka (Xeerka L/r 56/2013) Qodobka 57aad oo waajibanaya inaanu qofna kaxayn Karin Gaadiid  isaga oo aan wadan Ruqsadda  wadista Gaadiidka, iyo Qodobka 63aad oo ku xusan Cusboonaysiinta Ruqsada lagu Wadayo ama lagu ka-xaynayo Gaadiidka waxay ansax ahaan doontaa muddo Shan (5) sano ah, laga bilaabo taariikhda la soo saaray. Muddadani marka ay dhacdo, waxaa cusboonaysiin doona xafiiskii hore ee bixiyay; iyo Qodobka 58aad shuruudaha dhinac Jidhja iyo Maskaxda ee Qaadashada Ruqsada wadenimada.

Hadaba, wasaaradda Gaadiidka iyo horumarinta Jidadka  iyadoo ka duulaysa xilalka iyo waajibaadka ku xusan xeerkan , waxay dib u casriyayn iyo cusboonaysiin oo leh astaamo qarsoon iyo xog kaydsan  si waafaqsan Qodobka 62aad ee Xeer Wada-Marista L/r 56/2013,

Hadaba, Waxaanu ku wargalinaynaa dhamaan dirawaliinta Gaadiidlaydka rakaabka iyo xamuulka, in d la badalay Ruqsadda Hore ee Gaadiidka Sanadkii 2013, waxaan la idin farayaa in aad u hogaansantaa Xeerarka iyo shuruucda Dalka oo laga ansixiyaa Baarlamaanka JSL,

Ayaan Abdul-aziz Mohamaed

Agaasimaha Waaxda Liisamadda, Buugaagta iyo Sumadda Gaadiidka.

 Leave a Reply

%d bloggers like this: